Den Breejen is actief in alle maritieme en industriële markten met straal- en schilderwerk, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. Wij conserveren nieuwbouw schepen, reparatie schepen, marineschepen, jachten, off-shore platforms, windparken, en industriële installaties en objecten.

Maritiem en Industrieel


Wij nemen met vol vertrouwen projecten en werk aan in de maritieme en industriële wereld die om de hoogste kwaliteit schilderwerk vragen.

Nieuwbouw Schepen

Voor nieuwbouw bij onze grootste klanten integreren we ons straal- en schilderwerk door ons op de betreffende locatie tijdelijk of permanent te vestigen, waar ook ter wereld. Onze mensen, straalhallen, installaties en overige apparatuur bevinden zich dan op het terrein van onze partners. In andere gevallen biedt Den Breejen flexibele en passende oplossingen met mobiele arbeidskrachten, installaties en apparatuur.

Reparatie Schepen

Den Breejen is voor de grootste partners permanent gevestigd op hun reparatiewerven. Tijdens onderhoud en reparatie van schepen springt Den Breejen razendsnel in op de klantbehoefte. Dit is onze grootste kracht. Wij zorgen dat het werk met grote capaciteit, in zeer korte tijd, en met de hoogste kwaliteit, zeer efficiënt wordt afgerond op elke gewenste locatie. Indien gewenst werken wij buiten de standaard werktijden om hiermee de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden niet te verstoren.

Marine Schepen

Een bijzonder vakgebied van Den Breejen binnen de maritieme wereld zijn marineschepen. Wij voldoen volledig aan de strenge conserveringseisen die aan deze schepen gesteld worden.

Jachtbouw

Den Breejen Groep is binnen de jachtbouw een betrouwbare partner voor het complete schilderwerk inclusief plamuren en afwerken voor zowel nieuwbouw (super)jachten als voor jachten in onderhoud en reparatie.

Off-shore

Off-shore platforms worden door Den Breejen Groep op elke gewenste locatie, ter land of ter zee, gestraald en geconserveerd.

Industrie

Naast alle maritieme objecten conserveert Den Breejen Groep alle denkbare industriële objecten zoals (chemische) installaties en leidingen, windparken, centrales, opslagtanks, bruggen en sluizen.

Speciale Projecten

Omdat Den Breejen alle kennis, vakmanschap en apparatuur in huis heeft voor complete conservering van metalen objecten, stralen en schilderen wij tevens unieke objecten. Of het nu gaat om legervoertuigen of om bijvoorbeeld stalen masten.

Den Breejen is in alle markten thuis