The Den Breejen Group is a reliable partner for all painting in yacht-building, including fillers and finishing, for both new (super) yachts and yachts requiring maintenance or repair.

Jachtbouw

Den Breejen Groep werkt actief voor de nieuwbouwmarkt van alle denkbare typen jachten, van plezierjacht tot superjacht. Wij voorbehandelen en schilderen zeer secuur elke denkbare oppervlakte aan zowel de buitenzijde maar voornamelijk aan de binnenzijde van het jacht. Denk hierbij ook aan de machinekamer, tanks en het overige leidingwerk. Hierbij gaan we in de jachtbouw zeer ordelijk en gestructureerd te werk.

Permanent op locatie

Bij de nieuwbouwlocaties van jachten van onze grootste partners integreren we ons voorbehandelings- en schilderwerk door ons op de betreffende locatie tijdelijk of permanent te vestigen, waar ook ter wereld. Onze mensen, straalhallen, installaties en overige apparatuur bevinden zich dan op het terrein van onze partners. In andere gevallen biedt Den Breejen flexibele en passende oplossingen met mobiele arbeidskrachten, installaties en apparatuur.

Effectief

In veel situaties voert Den Breejen de straal- en conserveringswerkzaamheden uit buiten de standaard werktijden van de partner werf. Hiermee zorgen wij voor een zo effectief mogelijke werksituatie voor onze partners door minimale interruptie van de eigen werkzaamheden. Deze flexibiliteit maakt ons uniek en een prettige partner om mee te werken.