Den Breejen are o prezenţă activă pe toate pieţele maritime şi industriale, atât pentru construcţiile noi, cât şi pentru cele existente. Conservăm vapoare nou construite, vapoare aflate în reparaţie, vase maritime, yachturi, platforme de foraj, parcuri eoliene, precum şi o serie de instalaţii şi obiecte industriale.

Sectoarele maritim şi industrial


Cu încredere deplină, vom prelua proiecte şi comenzi de lucru din lumea maritimă şi industrială, care necesită lucrări de vopsitorie la cel mai înalt standard calitativ.

Vapoare nou-construite

În cazul vapoarelor nou construite ale celor mai mari clienţi ai noştri, integrăm sablarea şi vopsitul stabilindu-ne sediul în locatia externă, oriunde în lume. Oamenii de care dispunem, halele de sablare, dotările şi celelalte echipamente vor fi atunci stabilite la locaţia partenerului nostru. În alte situaţii, Den Breejen asigură solutii adecvate şi flexibile, prin intermediul forţei de muncă temporare, şi a dotarilor şi echipamentelor mobile ale companiei.

Vapoare aflate în reparaţie

Den Breejen are dotări permanente la şantierele de reparaţie ale celor mai mari dintre partenerii săi, ceea ce înseamnă că Den Breejen poate să răspundă foarte rapid nevoilor acestora, în timpul procesului de reparaţie şi întreţinere. Acesta este punctul nostru forte. Cu o eficienţă deosebită, ne asigurăm că lucrarea este realizată printr-o abordare la mare capacitate, într-un timp foarte scurt, întrunindu-se cele mai înalte standarde calitative, în orice locaţie dorită. Dacă acest lucru este necesar, putem efectua lucrările şi în afara programului obişnuit de lucru, pentru a se evita deranjul activităţii de reparaţie şi întreţinere în desfăşurare.

Nave maritime

Una dintre specializările companiei Den Breejen în lumea maritimă o reprezintă vasele maritime. În ceea ce priveşte aceste vase, respectăm în totalitate cerinţele stricte în materie de conservare.

Constructia de yachturi

Pentru o lucrare completă de vopsitorie, inclusiv umplere şi finisaj, grupul Den Breejen este un partener de încredere în industria de construcţie a yachturilor; acest fapt include atat (super) yachturile noi, cât şi yachturile care necesită îintreţinere sau reparaţii.

Off-shore

Grupul Den Breejen poate sabla şi conserva platformele de foraj în orice locaţie, pe uscat sau pe mare.

Industrie

Pe lângă toate tipurile de obiective maritime, grupul Den Breejen conservă şi orice obiectiv industrial, cum sunt instalaţii şi conducte (chimice), parcuri eoliene, staţii electrice, rezervoare de depozitare, poduri şi ecluze.

Proiecte speciale

Întrucât Den Breejen deţine toate cunoştinţele, experienţa şi echipamentele necesare pentru conservarea completă a obiectelor din metal, sablăm şi vopsim obiecte unicat precum autovehicule militare sau stâlpi din oţel.

Den Breejen are experienţă în toate domeniile