Grupul Den Breejen este activ atât pe piaţa industrială cât şi pe piata civiă. Sablăm şi vopsim uzine industriale, instalaţii şi alte tipuri de conducte. Conservăm, de asemenea, şi structuri civile, precum poduri, ecluze şi alte infrastructuri sensibile la coroziune.

Domeniul industrial şi cel civil

Grupul Den Breejen desfăşoară activităţi de sablare şi vopsitorie asupra obiectivelor civile şi industriale. Noile proiecte în construcţii, precum şi instalaţiile şi obiectivele existente sunt conservate cu atenţie, de exemplu uzinele (petro) chimice, rezervoarele şi instalaţiile, staţiile electrice, stâlpii şi alte conducte. Pe lângă activitatea industrială, Den Breejen asigură, de asemenea, şi cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru conservarea obiectivelor civile, cum ar fi ecluzele, podurile şi celelalte infrastructuri susceptibile de coroziune în timp. Den Breejen se concentrează pe comenzile individuale, dar acceptă şi contracte pentru întreţinerea structurilor.

În orice locaţie

Activităţile de sablare şi vopsire pe care le prestăm, se desfăşoară de regulă la locaţia respectivă, oriunde în lume. Oamenii de care dispunem, halele de sablare, dotările şi celelalte echipamente vor fi atunci stabilite la locaţia partenerului nostru. În alte cazuri, Den Breejen oferă soluţii adecvate şi flexibile prin intermediul forţei de munca temporare, a instalaţiilor şi aparaturii.

Eficienţă

În multe situatii, Den Breejen realizează lucrările de sablare şi conservare în afara programului normal de lucru al partenerului, la locaţia acestuia. Acest fapt asigură cel mai eficient mediu de lucru pentru partenerii noştri, prin minimizarea deranjului activităţii acestora. Flexibilitatea de care dăm dovadă face din noi un partener unic cu care este o plăcere să lucrezi.